• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
 • 5번 이미지
DAIHAN-brand® Economic Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Chest Type, “WUF”, -86℃~-65℃with Filter-free Mechanism, Non-Freon Refrigerants, 136-/237-/314-/375-/438-Lit., with Certi. & Traceability경제형 초저온 냉동고, 체스트형, UniFreez™ System, 친환경 냉매 채용
▷Model No: WUF-11, WUF-21, WUF-31, WUF-41, WUF-51
· Үнэ
0
· Барааны код
N05042000008575
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 사용자설명서 규격서(WUF-11) 규격서(WUF-21) 규격서(WUF-31) 규격서(WUF-41) 규격서(WUF-51)

※ 해당 제품은 착불 운임이 있는 착불 제품입니다.(운임 약 \ 95,000 별도!)


wait..