• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
 • 5번 이미지
DAIHAN-brand®SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Chest Type, “UniFreez™ C”, -86℃~-65℃with Smart-Lab™ System, Wire™ Service, Non-Freon Refrigerants, 350-/ 500-/ 600-Lit, with Certi. & Traceability초저온 냉동고, 체스트형, UniFreez™ System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, WiRe™서비스
▷Model No: UniFreez C350, UniFreez C500, UniFreez C600
▷구 Model No: WUF-350C, WUF-500C, WUF-600C
· Үнэ
0
· Барааны код
N05042000008573
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 카탈로그 사용자설명서

※ 해당 제품은 착불 운임이 있는 착불 제품입니다.(운임 약 \ 95,000 별도!)


wait..