• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Хөргөгч
 • >
 • Хөлдөөгч

12 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Upright-type, “UniFreez™ U”, -86℃~-65℃with Smart-Lab™ System, Non-Freon Refrigerants, Auto Vacuum Releasing System, 308 -/393-/503-/714-Lit, Wire™ Service초저온 냉동고, 업라이트형, UniFreezTM System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, with Certi. & Traceability
▷Model No: UniFreez U300, U400, U500, U700
▷Model No(구): WUF-300, WUF-400, WUF-500, WUF-700
Барааны код : N05042000008570
₮ 0
DAIHAN-brand® SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Upright-type, “DuoFreez™ U”, -95℃~-65℃ with Smart-Lab™ System, Non-Freon Refrigerants, Auto Vacuum Releasing System, Eco Mode, 308 -/393-/503-/714-Lit 초저온 냉동고, 업라이트형, DuoFreez™ System, 7인치 풀터치 스크린 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, WiRe™서비스
▷Model No: DuoFreez U300, U400, U500, U700
▷Model No(구): WUF-D300, WUF-D400, WUF-D500, WUF-D700
Барааны код : N05042000008571
₮ 0
DAIHAN-brand® Personal Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Upright Type, “UniFreez™ U”, -86℃~-65℃ with Smart-Lab™ System(UniFreez™ U80 model), Non-Freon Refrigerants, 25-/82-Lit, with Certi. & Traceability 개인용 초저온 냉동고, UniFreez™ System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용
▷Model No: UniFreez U25, U80
▷Model No(구): WUF-25, WUF-80
Барааны код : N05042000008572
₮ 22,550,000
DAIHAN-brand® SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Chest Type, “DuoFreez™ C”, -95℃~-65℃with Smart-Lab™ System, Non-Freon Refrigerants, 350-/500-/600-Lit, with Certi. & Traceability초저온 냉동고, 체스트형, DuoFreez™ System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, WiRe™서비스
▷Model No: DuoFreez C350, C500, C600
▷Model No(구): WUF-D350C, WUF-D500C, WUF-D600C
Барааны код : N05042000008574
₮ 0
DAIHAN-brand® Economic Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Chest Type, “WUF”, -86℃~-65℃with Filter-free Mechanism, Non-Freon Refrigerants, 136-/237-/314-/375-/438-Lit., with Certi. & Traceability경제형 초저온 냉동고, 체스트형, UniFreez™ System, 친환경 냉매 채용
▷Model No: WUF-11, WUF-21, WUF-31, WUF-41, WUF-51
Барааны код : N05042000008575
₮ 0
“UniFreezTM U25 & 80” Personal Smart-LabTM ULT Freezer, Upright Type, with Certi. & Traceability, -86℃~-65℃ Non-Freon Refrigerants, 개인용 초저온 냉동고, 단일 냉각 시스템, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용 Барааны код : S19084210190401
₮ 22,550,000
“UniFreezTM U” Smart-LabTM ULT Freezer, 4 & 5-Inner Door, Upright-type, -86℃~-65℃ Non-Freon Refrigerants, Auto Vacuum Releasing System, 393-/503-/714-/796-Lit, WireTM Service 초저온 냉동고, 업라이트형, 단일 냉각 시스템, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용 Барааны код : S19084310190401
₮ 29,257,000
“DuoFreezTM U” Smart-LabTM ULT Freezer, 4 & 5-Inner Door, Upright-type, -95℃~-65℃ Non-Freon Refrigerants, Auto Vacuum Releasing System, Eco Mode, 393-/503-/714-/796-Lit 초저온 냉동고, 업라이트형, DuoFreezTM System, 7인치 풀터치 스크린 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, WiReTM서비스 Барааны код : S19084410190401
₮ 53,899,000
Optional Recorder/Remote Alarm System/LCO2 Back up System Барааны код : S19084620190401
₮ 5,461,900
ULT Freezer with Validation (IQ, OQ) Service Барааны код : S19084630190401
₮ 31,282,100
앞으로 1 2 뒤로