• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
 • 5번 이미지
DAIHAN-brand® SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Chest Type, “DuoFreez™ C”, -95℃~-65℃with Smart-Lab™ System, Non-Freon Refrigerants, 350-/500-/600-Lit, with Certi. & Traceability초저온 냉동고, 체스트형, DuoFreez™ System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, WiRe™서비스
▷Model No: DuoFreez C350, C500, C600
▷Model No(구): WUF-D350C, WUF-D500C, WUF-D600C
· Үнэ
0
· Барааны код
N05042000008574
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 카탈로그 사용자설명서

※ 해당 제품은 착불 운임이 있는 착불 제품입니다.(운임 약 \ 95,000 별도!)


wait..