• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
 • 5번 이미지
DAIHAN-brand® SMART Digital Ultra-Low Temp. Freezer, Upright-type, “UniFreez™ U”, -86℃~-65℃with Smart-Lab™ System, Non-Freon Refrigerants, Auto Vacuum Releasing System, 308 -/393-/503-/714-Lit, Wire™ Service초저온 냉동고, 업라이트형, UniFreezTM System, 터치 스크린 LCD 컨트롤러, 친환경 냉매 채용, with Certi. & Traceability
▷Model No: UniFreez U300, U400, U500, U700
▷Model No(구): WUF-300, WUF-400, WUF-500, WUF-700
· Үнэ
0
· Барааны код
N05042000008570
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 카탈로그 사용자설명서 규격서(UniFreez U300) 규격서(UniFreez U400) 규격서(UniFreez U500) 규격서(UniFreez U700)

※ 해당 제품은 착불 운임이 있는 착불 제품입니다.(운임 약 \ 95,000 별도!)


wait..