• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Центрифуг
 • >
 • Микроцентрифуг

9 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® New-generation Mini-microcentrifuge Set, “MaXpin C-6mt”, Max. 5,500 rpm, Rapidly Stop Spin-motion for safety with Circular Fixed-Angle Rotor for 6×0.2/0.5/1.5/2.0㎖ Tubes and Strip Rotor for 2×0.2㎖ PCR 8-tubes Strips/16×0.2㎖ PCR Tubes 미니-마이크로 원심분리기 셋트, 신속한 회전동작 정지, 앵글-/스트립-로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 아답터 포함 Барааны код : DH18CAT01940562
₮ 517,500
DAIHAN-brand® High performance Mini-microcentrifuge Set, “CF-5”, Max. 5,500 rpm, with Certi. & Traceability with Circular Fixed-Angle Rotor for 6×0.2/0.5/1.5/2.0㎖ Tubes and Strip Rotor for 2×0.2㎖ PCR 8-tubes Strips/16×0.2㎖ PCR Tubes 미니-마이크로 원심분리기 셋트, 앵글-/스트립-로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 아답터 포함 Барааны код : DH18CAT01940563
₮ 330,000
Fixed Rotor & Adapter for Spare, 0.2-/0.5-ml Tube Adapter-set, 스페어 로터/튜브 아답터 Барааны код : DH18CAT01940564
₮ 54,500
DAIHAN-brand® New-generation High-Performance Pro-microcentrifuge Set, “MaXpin C-12mt” Max. 13,500rpm with Aluminum Die Casting Lid & Electronic Lid Lock System for safety, Autoclable PP Fixed Angle Rotor for 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-㎖ Tubes 프로-마이크로 원심분리기, 전자식 안전 도어 잠금 시스템, 앵글 로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 아답터 포함 Барааны код : DH18CAT01950565
₮ 1,592,700
DAIHAN-brand® High performance Mini-microcentrifuge Set, “CF-5”, Max. 5,500 rpm, GMP Certi., with Certi. & Traceabilitywith Circular Fixed-Angle Rotor for 6×0.2/0.5/1.5/2.0 ml Tubes and Strip Rotor for 2×0.2ml PCR 8-tubes Strips/16×0.2ml PCR Tubes미니-마이크로 원심분리기 셋트, Fixed-Angle Rotor/-Strip Rotor포함, 0.2/0.5㎖ Adapter 포함 Барааны код : N05042000006986
₮ 330,000
DAIHAN-brand® High-Performance Pro-microcentrifuge Set, “CF-10”, Max. 13,500rpm, with Certi. & Traceabilitywith Fixed Angle Rotor for 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml Tubes, Compact, Quiet, Safety Electronic Lid Lock System, GMP Certi.프로-마이크로 원심분리기, 전자식 안전 도어 잠금 시스템, Fixed Angle Rotor & 0.2-/0.5-㎖ Adapter 포함 Барааны код : N05042000006987
₮ 1,049,000
SciLab-brand® High-Performance Pro-microcentrifuge Set, “SCF-10”, Max. 13,500rpm, with Certi. & Traceabilitywith Fixed Angle Rotor for 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-ml Tubes, Compact, Quiet, Safety Electronic Lid Lock System, GMP Certi.
프로-마이크로 원심분리기, 전자식 안전 도어 잠금 시스템, Fixed Angle Rotor & 0.2-/0.5-㎖ Adapter 포함
Барааны код : PDNN16082400001
₮ 0
SciLab® High Performance Pro-microcentrifuge Set “WiseSpin® SCF-10”, Max. 13,500rpm, with Certi. & Traceability with MC Nylon Fixed Angle Rotor for 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-㎖ Tubes, Compact, Quiet, Safety Electronic Lid Lock System 프로-마이크로 원심분리기, 전자식 안전 도어 잠금 시스템, 앵글 로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 어댑터 포함 Барааны код : S19020010190401
₮ 0
SciLab-brand® High-Performance Pro-microcentrifuge Set, “WiseSpin® SCF-10”, Max. 13,500rpm, with Certi. & Traceability with Fixed Angle Rotor for 12×0.2-/0.5-/1.5-/2.0-㎖ Tubes, Compact, Quiet, Safety Electronic Lid Lock System 프로-마이크로 원심분리기, 전자식 안전 도어 잠금 시스템, 앵글 로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 아답터 포함 Барааны код : SL1617000001961
₮ 0
앞으로 1 뒤로