• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
 • 5번 이미지
DAIHAN-brand® High performance Mini-microcentrifuge Set, “CF-5”, Max. 5,500 rpm, GMP Certi., with Certi. & Traceabilitywith Circular Fixed-Angle Rotor for 6×0.2/0.5/1.5/2.0 ml Tubes and Strip Rotor for 2×0.2ml PCR 8-tubes Strips/16×0.2ml PCR Tubes미니-마이크로 원심분리기 셋트, Fixed-Angle Rotor/-Strip Rotor포함, 0.2/0.5㎖ Adapter 포함
· Үнэ
403,900
· Барааны код
N05042000006986
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 사용자설명서 규격서