• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
IMAGE
 • IMAGE
DAIHAN-brand® New-generation Mini-microcentrifuge Set, “MaXpin C-6mt”, Max. 5,500 rpm, Rapidly Stop Spin-motion for safety with Circular Fixed-Angle Rotor for 6×0.2/0.5/1.5/2.0㎖ Tubes and Strip Rotor for 2×0.2㎖ PCR 8-tubes Strips/16×0.2㎖ PCR Tubes 미니-마이크로 원심분리기 셋트, 신속한 회전동작 정지, 앵글-/스트립-로터 포함, 0.2/0.5㎖ 튜브 아답터 포함
· Үнэ
517,500
· Барааны код
DH18CAT01940562
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
КАТАЛОГ