• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Гидрометр

44 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Alla® Density Range Inspection Hydrometers, Range Finder, 0.700~2.000/0~70 Be for determining the specific gravity, “D045”, Length 300mm, 비중범위 측정용 전역 비중계 / 보메계 Барааны код : DH18CAT06271775
₮ 53,600
Alla® Wide-Range Hydrometers, General purpose, 0.200 - Ranges, ISO Ideal for General, “D048” 0.600~2.000 g/㎖, Divi. 0.002 g/㎖, L300 mm, 광역비중계 Барааны код : DH18CAT06271776
₮ 25,900
Alla® Precision Hydrometers, 0.100 - Ranges, ISO with Thermo. or not, 0.600~2.000 g/㎖, Divi. 0.001 g/㎖, L 300 / L310 mm, 정밀비중계 Барааны код : DH18CAT06271777
₮ 40,700
Alla® ASTM Hydrometers, Specific Gravity Scale, E100, ASTM 비중계 Барааны код : DH18CAT06281778
₮ 53,600
Alla® ASTM/API Petroleum Hydrometers, “D029”, without Thermometer, API Gravity, -1~91°, 0.1°, L335mm, ASTM/API 석유 비중계 Барааны код : DH18CAT06281779
₮ 90,800
Alla® ISO 649 Standard Hydrometers, BS/DIN/NF-High Precision g/㎖. Density Hydrometers without Thermometer, Divi 0.0005 & 0.0002, Range-0.600~2.000 g/㎖, L 335mm, ISO 649 표준 정밀 비중계 Барааны код : DH18CAT06291780
₮ 0
Alla® Milk Hydrometer, “D082”, g/㎖ & % milk fat Hydrometer, L165 & L200mm without Thermometer, 1.000~1.040 g/㎖(0.001g/㎖) & 0~4% milk fat(1% milk fat), 유지방 비중계 Барааны код : DH18CAT06291781
₮ 46,000
Alla® GERBER Thermo-milk Hydrometer, “D084”, g/㎖ Density Hydrometer, with Thermometer, 0~40℃(1℃), 1.020~1.040g/㎖(0.0005g/㎖), L 300mm, GERBER 온도계부 유지방 비중계 Барааны код : DH18CAT06291782
₮ 110,000
Alla® High Precision Alcohol Hyrometers, with Certificate of Conformity with certi., 0.1% Vol, 0~100% Vol., 초정밀 주정계 Барааны код : DH18CAT06301783
₮ 71,000
Alla® Thermo-Alcoholometer, “D079” 0~40℃ (1℃), 0~100% Vol.(0.5 & 1%Vol.) with Certificate of Conformity, L370mm & L335mm, 온도계 부주정계 Барааны код : DH18CAT06301784
₮ 146,400
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로