• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Гидрометр
 • >
 • Сүүний гидрометр

6 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Alla® Milk Hydrometer, “D082”, g/㎖ & % milk fat Hydrometer, L165 & L200mm without Thermometer, 1.000~1.040 g/㎖(0.001g/㎖) & 0~4% milk fat(1% milk fat), 유지방 비중계 Барааны код : DH18CAT06291781
₮ 46,000
Alla® GERBER Thermo-milk Hydrometer, “D084”, g/㎖ Density Hydrometer, with Thermometer, 0~40℃(1℃), 1.020~1.040g/㎖(0.0005g/㎖), L 300mm, GERBER 온도계부 유지방 비중계 Барааны код : DH18CAT06291782
₮ 110,000
Alla® Milk Hydrometer, 1.000~1.040 g/㎖(0.001g/㎖) & 0~4% milk fat(1% milk fat)유지방 비중계, “D082”, 경제형, g/㎖ & % milk fat Hydrometers, L165 & L200mm Барааны код : N05042000008053
₮ 46,000
Alla® GERBER Thermo-milk Hydrometer, 0~40℃(1℃), 1.020~1.040g/㎖(0.0005g/㎖), L 300mmGERBER 온도계부 유지방 비중계, “D084”, 정밀형, 온도계내장형, g/㎖ Density Hydrometer Барааны код : N05042000008054
₮ 110,000
Alla® Milk Hydrometer, “D082”, g/㎖ & % milk fat Hydrometer, L165 & L200mm without Thermometer, 1.000~1.040 g/㎖(0.001g/㎖) & 0~4% milk fat(1% milk fat), 유지방 비중계 Барааны код : S19059320190401
₮ 46,000
Alla® GERBER Thermo-milk Hydrometer, “D084”, g/㎖ Density Hydrometer, with Thermometer, 0~40℃(1℃), 1.020~1.040g/㎖(0.0005g/㎖), L 300mm, GERBER 온도계부 유지방 비중계 Барааны код : S19059330190401
₮ 110,000
앞으로 1 뒤로