• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Гидрометр
 • >
 • Гидрометр

24 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Alla® Density Range Inspection Hydrometers, Range Finder, 0.700~2.000/0~70 Be for determining the specific gravity, “D045”, Length 300mm, 비중범위 측정용 전역 비중계 / 보메계 Барааны код : DH18CAT06271775
₮ 53,600
Alla® Wide-Range Hydrometers, General purpose, 0.200 - Ranges, ISO Ideal for General, “D048” 0.600~2.000 g/㎖, Divi. 0.002 g/㎖, L300 mm, 광역비중계 Барааны код : DH18CAT06271776
₮ 25,900
Alla® Precision Hydrometers, 0.100 - Ranges, ISO with Thermo. or not, 0.600~2.000 g/㎖, Divi. 0.001 g/㎖, L 300 / L310 mm, 정밀비중계 Барааны код : DH18CAT06271777
₮ 40,700
Alla® ASTM Hydrometers, Specific Gravity Scale, E100, ASTM 비중계 Барааны код : DH18CAT06281778
₮ 53,600
Alla® ASTM/API Petroleum Hydrometers, “D029”, without Thermometer, API Gravity, -1~91°, 0.1°, L335mm, ASTM/API 석유 비중계 Барааны код : DH18CAT06281779
₮ 90,800
Alla® ISO 649 Standard Hydrometers, BS/DIN/NF-High Precision g/㎖. Density Hydrometers without Thermometer, Divi 0.0005 & 0.0002, Range-0.600~2.000 g/㎖, L 335mm, ISO 649 표준 정밀 비중계 Барааны код : DH18CAT06291780
₮ 0
General Purpose Hydrometers, 0.060-series with Scale, 0.700 ~ 1.850(0.002) g/㎖, L165 mm, 일반 비중계 Барааны код : DH18CAT06311787
₮ 348,900
Hydrometers for Sea-water, 0.0005 g/㎖ divi., Length 27cm, 해수/담수 비중계 Барааны код : DH18CAT06311788
₮ 80,300
Alla® Density Range Inspection Hydrometers, Range Finder, 0.700~2.000/0~70 Be비중범위 측정용 전역 비중계 / 보메계, “D045”, Length 300mm Барааны код : N05042000008047
₮ 53,600
Alla® Wide-Range Hydrometers, General purpose, 0.200 - Ranges광역비중계, “D048” 0.600~2.000 g/ml, Divi. 0.002 g/ml, L300 mm, ISO Барааны код : N05042000008048
₮ 25,900
앞으로 1 2 3 뒤로