• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • >
 • Шатаах зуух
 • Шатаах зуух

27 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® 1,000℃ Programmable Digital Muffle Furnaces, “FX”, Exposed Heating Elements-type with Digital PID Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 4-Side Heating, with Ceramic Fiber Plate, 3~63 Lit 디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 4면 가열 방식, 히터 노출형 Барааны код : DH18CAT04961445
₮ 5,252,900
DAIHAN-brand® 1,200℃ Programmable Digital Muffle Furnaces, “FHX”, Exposed Heating Elements-type with Digital PID Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 4-Side Heating, with Ceramic Fiber Plate, 3~63 Lit 디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 4면 가열 방식, 히터 노출형 Барааны код : DH18CAT04971446
₮ 6,000,000
“WiseTherm® FSC” 1,450℃ Programmable High-Temp. Muffle Furnaces, Exposed Heating Elements-type with SIC Heater, Digital PID Control, Short Heat-up Time, 2-Side Heating, without Ceramic Fiber Plate, 1.9~22 Lit 고온 디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 2면 가열 방식 Барааны код : DH18CAT04981447
₮ 14,827,400
“WiseTherm® FSK” 1,650℃ Programmable High-Temp. Muffle Furnaces, Exposed Heating Elements-type with MoSi2 Heater, Digital PID Control, Short Heat-up Time, 2-Side Heating, without Ceramic Fiber Plate, 1.9~11 Lit 고온 디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 2면 가열 방식 Барааны код : DH18CAT04991448
₮ 28,913,300
DAIHAN-brand® Programmable Tube Furnaces, “FT-series”, Embedded Heating Elements-type, 1000℃ with Digital PID Programmable Control, 1- or 3-Heating Zone, Φ3~Φ14cm Tubes, 1,000℃ 프로그램식 튜브 전기로 Барааны код : DH18CAT05001449
₮ 0
DAIHAN-brand® Zirconia Sintering Furnace, “FH-Z2”, 1,600-/1,550-/1,500-/1,450-℃, 5-/10-/14-hours, 2Lit with PID Control, LCD display, 2 Trays, Heating Elements 4-pieces, 지르코니아 소결 전기로, 개별 분리형 Барааны код : DH18CAT05001450
₮ 0
Nabertherm® Programmable Chamber Furnaces, “L-types”, 24 ~ 40 Lit, 1100/1200℃ with Programmable Digital PID controller, ISO/DIN, 프로그램식 이화학용 전기로 Барааны код : DH18CAT05011451
₮ 0
SciLab-brand® 1,000℃ Digital Muffle Furnaces, “SF-series” Exposed Heating Elements-type, with Certi. & Traceability
with Digital PID Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 4-Side Heating, with Ceramic Fiber Plate, 3~27 Lit.
1,000℃디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 4면 가열 방식
Барааны код : N00000000001307
₮ 0
DAIHAN-brand® Programmable Tube Furnaces, “FT-series”, Embedded Heating Elements-type, 1000℃
with Digital PID Programmable Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 1- or 3-Heating Zone, Φ3~Φ14cm Tubes
1,000℃ 프로그램식 튜브 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 프로그램 기능,
Барааны код : N00000000001310
₮ 0
DAIHAN-brand® 1,000℃ Programmable Digital Muffle Furnaces, “FX”, Exposed Heating Elements-type, with Certi. & Traceabilitywith Digital PID Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 4-Side Heating, with Ceramic Fiber Plate, 3~63 Lit.1,000℃ 디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 4면 가열 방식, 히터 노출형
▷Model No: FX-03, FX-05, FX-12, FX-14, FX-27, FX-63
Барааны код : N05042000007731
₮ 5,252,900
앞으로 1 2 3 뒤로