• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
기본이미지
 • 기본이미지
 • 추가이미지1
 • 추가이미지2
 • 추가이미지3
SciLab-brand® 1,000℃ Digital Muffle Furnaces, “SF-series” Exposed Heating Elements-type, with Certi. & Traceability
with Digital PID Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 4-Side Heating, with Ceramic Fiber Plate, 3~27 Lit.
1,000℃디지털 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 4면 가열 방식
· Үнэ
0
· Барааны код
N00000000001307
· Ханган нийлүүлэгч
(주)싸이랩코리아
· Хүргэлтийн хугацаа
N/A
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그
■ Made in Korea ■ 2-Years Warranty

■ with Certificate & Traceability : Controlled by Serial Number,

Certificate, Delivery-information, and Traceable Data Base System

■Patented Jog-Shuttle Control System and Digital LCD with Back-Light Function

■ CE Certified ■ PL(Product Liability) Insurance


* Designed for Ash-Determinations, Enameling, Fusions, Precipitate Drying

* User’s Self-Compensation Function for Temperature (±50℃)

* Resolution : 1℃, 1min * Safety Switch for Door Opening

* Ceramic Fiber exposed Heating Wire, 4-Side Heating

wait..