• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
DAIHAN-brand® Programmable Tube Furnaces, “FT-series”, Embedded Heating Elements-type, 1000℃
with Digital PID Programmable Control, Short Heat-up Time, Ceramic Fiber, 1- or 3-Heating Zone, Φ3~Φ14cm Tubes
1,000℃ 프로그램식 튜브 전기로, 디지털 PID 컨트롤 시스템, 프로그램 기능,
· Үнэ
0
· Барааны код
N00000000001310
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그
■ with Certificate & Traceability :

Controlled by Serial Number, Certificate, Delivery-information,

and Traceable Data Base System

■ Digital PID Programmable Controller : 3 Patterns with 16 Segments

■ PL(Product Liability) Insurance


* Designed for Ash-Determinations, Horizontal Application, Protective Gas Atmosphere

* User’s Self-Compensation Function for Temperature (±50℃)

* Programmable Timer : 99 hr 59 min * Ceramic Fiber embedded Heating Elements

* Available Various Size Tubes, Without Working Tube * Resolution : 1℃, 1min

* 3 Independent Digital PID Controller(Only 3 Heating Zone Models)

wait..