• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Ice Boxes/Buckets
 • >
 • Ice Buckets

13 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
SciLab-brand® 2.5- & 4.5-Lit Eva-foam Ice Buckets, with Lid, Excellent Thermal Insulation2.5 & 4.5 Lit 아이스 버켓, 우수보온성, Useful for Dry Ice / Liquid N2 / Water Ice, -196℃~+93℃ Барааны код : N05042000006906
₮ 194,500
SciLab-brand® 1- / 2.7/ 4- / 9-Lit EVA-foam Ice Bucket/Pan, without Lid, Excellent Thermal Insulation1-/ 2.7-/ 4-/9-Lit 4각 아이스 버켓/팬, Useful for Water-Ice / Dry-Ice / Liquid N2, -196 ~ +93℃ Барааны код : N05042000006907
₮ 123,600
SciLab-brand® PP 35- &17-hole Floating Racks, for 1.5-/ 2.0-㎖ & 15㎖ TubesPP 35- & 17-홀 플로팅 랙, Ideal for use with Ice Buckets/Pans and Φ13 ~ Φ17.5㎜ Tubes,Autoclavable, +125/140℃ 내열 Барааны код : N05042000006908
₮ 20,800
SciLab-brand® 3/4- & 6.5/9-Lit EVA-foam Ice Buckets with Carring Handle & Lid, Excellent Thermal Insulation4 & 9 Lit. 4각 손잡이 일체형 아이스 버켓 & 뚜껑부, Useful for Water-Ice / Dry-Ice / Liquid N2, -196 ~ +93℃ Барааны код : N05042000006909
₮ 281,700
SciLab-brand® Solid Anodized Aluminum Rectangular / Round Blocks, for Samples Cooling알미늄 4각 / 원형 블록, for Flat & Conical Bottom PCR Tubes, Cryo Vials & 1.5- / 2.0- / 15- / 50-㎖ Tubes Барааны код : N05042000006910
₮ 525,000
Kartell® PUR Ice Bucket, Red with Lid and Handle, 4.5/5.2 LitPUR 아이스 버킷, 적색 발포성 우레탄, 15mm thick, 최상의 단열성, -40℃~+90℃ 내열 Барааны код : N05042000008070
₮ 0
SciLab-brand® 2.5- & 4.5-Lit EVA-foam Ice Buckets, with Lid, Excellent Thermal Insulation Useful for Dry Ice / Liquid N2 / Water Ice, -196℃~+93℃, 2.5 & 4.5 Lit 아이스 버켓 Барааны код : SL1617000006021
₮ 194,500
Azlon® Mini Ice Buckets, with Handle, PU-foam, 1 Lit Useful for Water-ice / Dry-ice / Salt Solutions, -40℃~+90℃ withstand, PU 미니 아이스 버켓 Барааны код : SL1617000006023
₮ 204,200
Azlon® Ice Buckets, with Lid and Handle, PU-foam, 4.5/6.2Lit Useful for Water-ice / Dry-ice / Salt Solutions, -40℃~+90℃ withstand, PU 아이스 버켓 Барааны код : SL1617000006024
₮ 265,700
SciLab-brand® 1- / 2.7/ 4- / 9-Lit EVA-foam Ice Bucket/Pan, without Lid, Excellent Thermal Insulation Useful for Water-Ice / Dry-Ice / Liquid N2, -196℃~+93℃, 1-/ 2.7-/ 4-/9-Lit 4각 아이스 버켓/팬 Барааны код : SL1617000006031
₮ 123,600
앞으로 1 2 뒤로