• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
기본이미지
 • 기본이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
SciLab-brand® 1- / 2.7/ 4- / 9-Lit EVA-foam Ice Bucket/Pan, without Lid, Excellent Thermal Insulation1-/ 2.7-/ 4-/9-Lit 4각 아이스 버켓/팬, Useful for Water-Ice / Dry-Ice / Liquid N2, -196 ~ +93℃
· Үнэ
123,600
· Барааны код
N05042000006907
· Ханган нийлүүлэгч
(주)싸이랩코리아
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그