• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • >
 • Лабораторийн савнууд

330 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Wisd PP Narrow-neck Lab Bottle, with DIN/GL-25 & 32 Basic Cap, Graduated, 100~2,000㎖ Transparent & Opaque Amber, Good Chemical/Heat Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable, PP 세구 랩 바틀 Барааны код : D17111300000013
₮ 0
Wisd PP Wide-neck Lab Bottle, with DIN/GL-32 & 45 Basic Cap, Graduated, 100~2,000㎖ Transparent & Opaque Amber, Good Chemical / Heat Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable, PP 광구 랩 바틀 Барааны код : D17111300000021
₮ 1,400
Wisd PP Space Saver SQUARE Lab Bottle, Wide-neck, with DIN/GL-32 & 45 Basic Cap Attached, 100~1,000㎖ Graduated, Transparent, Good Chemical / Heat Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable, PP 4각 랩 바틀, 광구 Барааны код : D17111300000022
₮ 1,600
Wisd PP Lab Bottle Basic Caps, Blue, DIN GL-25/32/45, Autoclavable Cap has a Built-In Wedge-shaped Sealing Ring, 125/140℃, Wisd PP 랩바틀용 스크류 캡 Барааны код : D17111300000031
₮ 4,800
Wisd “Leak-Proof” PTFE/Butyl Septa-sealed PP Lab Bottle, with DIN/GL Universal Cap, 100~2,000㎖ Graduated, Excellent for Sealing & Chemical Resistance, Transparent, 125/140℃ Stable, Autoclavable“리크프루프” PP 랩바틀 Барааны код : D17111300000032
₮ 0
Wisd PTFE/Butyl-Septa Sealed PP/GL Universal Cap, for All DIN/GL-screw Neck of Bottle / Flask / Tube / Vessel Good for Chemical & Heat-Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable, DIN, GL14~GL45, 만능 GL 스크류캡, 테프론/부칠셒타포함 Барааны код : D17111300000033
₮ 0
DIY Piercing Wisd PP Graduated Bottle/Opentop Cap/Septa, for All DIN GL-25/32/45 Threads, 100~500㎖ Excellent for Multiple Injection & Chemical Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable, 피어싱-PP바틀 / 오픈탑 캡 / 셒타 Барааны код : D17111300000041
₮ 0
Wisd “Leak-Proof” PTFE/Butyl Septa-sealed PP Amber Lab Bottle, with DIN/GL Universal Cap, 100~2,00㎖ Graduated, Excellent for Sealing & Chemical Resistance, 125/140℃ Stable, Autoclavable,“ 리크프루프” PP 랩바틀 Барааны код : D17111300000051
₮ 0
SciLab® Hi-grade DIN GL Screwcapped DURAN-glass Erlenmeyer Flasks, 50~5000㎖ Ideal for Storage, Media and Cultivation, Boro-glass 3.3, GL-25/32/45, Autoclavable, 스크류캡 삼각플라스크 Барааны код : D17111300000062
₮ 54,200
SciLab® Hi-grade GL-screwcap Tubes, Boro-glass 3.3, Excellent for Multi Function, 11~280㎖ with PTFE / Silicone Septa (3mm-thick) Sealed DURAN® PBT Cap & Uni-PP Cap, DIN GL14~45, 고품질 스크류캡 시험관 Барааны код : D17111300000071
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33 뒤로