• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • >
 • Лабораторийн савнууд
 • >
 • Gas Washing Bottles

12 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Kartell® PE Wash Bottles, with Fine Dispensing Tip, Ultra-fine Stream, 50~1000㎖ Ideal for Distilled Water, Non-autoclavable, -40℃~+80/90℃, PE 세척병, 정밀 분주팁 부착형 Барааны код : DH18CAT01480399
₮ 0
Kartell® PE Unitary Wash Bottles, with GL32 Caps, Ultra-fine Stream, 250 & 500㎖ Ideal for Distilled Water, Non-autoclavable, -40℃~+80/90℃, PE 세척병, 정밀 분주팁 부착형 Барааны код : DH18CAT01480400
₮ 0
Kartell® PE Safety Wash Bottles, w/Graduated Wide neck, 250 & 500㎖ with GL45 Color-coded Screwcap, Non-autoclavable, -40℃~+80/90℃, PE 안전 광구 세척병 Барааны код : DH18CAT01480401
₮ 0
VITLAB® PFA Gas Wash Bottles, with 50㎛ Pore Filter, 250~1000㎖ Excellent Chemical Resistance, -200℃~+260℃, PFA 광구 가스 세척병 Барааны код : S19015220190401
₮ 1,801,700
SciLab® 500㎖ LDPE Wide-neck Wash Bottles, Printed 4 Kinds of Lab Solvents with Marking area, -50+80/90℃ withstand, PE 광구 세척병 Барааны код : S19015240190401
₮ 7,100
SciLab® LDPE Narrow & Wide-neck Wash Bottles, Transparent, 250~1000㎖ with Colored Cap, Chemical & Solvent Resistant, -50+80/90℃, LDPE 세구 & 광구 세척병 Барааны код : S19015310190401
₮ 3,100
VITLAB® PP Autoclavable Wash Bottles, Transparent, 250~1,000㎖ Made of Polypropylene(PP), Autoclavable, 0℃~+125/140℃ withstand, PP 세구 & 광구 세척병 Барааны код : S19015330190401
₮ 0
VITLAB® LDPE/PP Colored Narrow-neck Wash Bottles, 250~500㎖ Made of Polypropylene(PP), GL25, LDPE/PP 세구 칼라세척병 Барааны код : S19015340190401
₮ 0
VITLAB® PE & PP Safety Imprinted/Narrow-neck Wash Bottles, with VENT-CAP, 250~1,000㎖ Ideal for Chemical Substances, Hazard Symbol, PE & PP 안전세척병, 내압 방지 안전 벤트캡 구조 Барааны код : S19015610190401
₮ 0
VITLAB® PE & PP Safety Imprinted/Wide-neck Wash Bottles, with VENT-CAP, GL45, 500㎖ Ideal for Chemical Substances, Hazard Symbol, PE & PP 안전세척병, 내압 방지 안전 벤트캡 구조 Барааны код : S19015620190401
₮ 0
앞으로 1 2 뒤로