• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Шилэн бланкууд

77 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® Kjeldahl Flasks, Boro-glass 3.3, DIN/ISO, 50~1,000㎖ Ideal for Multiple Microdigestion Apparatus, 킬달 플라스크 Барааны код : DH18CAT04381277
₮ 0
Witeg ASTM Standard Long Taper Glass Joints, joint -Cone & -Socket for joint-14/23, 19/38, 24/40~45/50, ASTM, Boro-glass 3.3, 표준 테파 조인트 Барааны код : DH18CAT05301533
₮ 0
SciLab-brand® GL-Screwthread Tubes, Standard-/Heavy-wall-/Shoulder-type Made of Boro-glass 3.3, ISO/DIN, 표준 GL-스크류 튜브, 초자 가공용 Барааны код : DH18CAT05341539
₮ 0
GL14 ~32 PP & PTFE Screw Hose Connector kits, -50+200℃ for GL14~32 Screw Thread, PP & PTFE GL-스크류 호스 콘넥터 Барааны код : DH18CAT05341540
₮ 0
DURAN® High-Quality Glass Tubing Made of Borosilicateα3.3, Length 1500 mm, ISO/DIN, 특급 정밀 유리관 Барааны код : DH18CAT05391556
₮ 0
Hammacher® Stainless-steel Strring-Rods, for Bacteriological Applications, L195/150mm Anti-magnetic / Rustless / Acid resistant, 삼각 교반봉 / Drigalski-스파츄라 겸용 Барааны код : DH18CAT10612888
₮ 24,500
DURAN® Original 45??DN-Standard Flange / O-ring Groove, for Vacuum / Pressure
정품 DURAN® 표준 45°DN 플랜지 반제품, 진공/압력용 O-링 홈부, 하부 Vessel 제조용
Барааны код : N00000000001937
₮ 0
정품 DURAN® 베셀 반제품, DN 플랜지 반응조 하부 제조용, Boro 3.3 Барааны код : N00000000001938
₮ 0
DURAN® Blanks, for Distilling & Evaporating Flasks
반제품, 증류 - & 농축 - 플라스크 제조용, DURAN마크 / 용량 / 백색마킹 표시부, α3.3-glass
Барааны код : N05012001400001
₮ 0
DURAN® DIN /ISO Standard Taper Glass Joints, -Cone & -Socket
DIN /ISO 표준 테파 글라스 조인트, -콘 & 소켓, α3.3 Borosilicate Glass
Барааны код : N05012002500001
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 뒤로