• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Шилэн бланкууд
 • >
 • Glass Blanks

22 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® Kjeldahl Flasks, Boro-glass 3.3, DIN/ISO, 50~1,000㎖ Ideal for Multiple Microdigestion Apparatus, 킬달 플라스크 Барааны код : DH18CAT04381277
₮ 0
DURAN® Original 45??DN-Standard Flange / O-ring Groove, for Vacuum / Pressure
정품 DURAN® 표준 45°DN 플랜지 반제품, 진공/압력용 O-링 홈부, 하부 Vessel 제조용
Барааны код : N00000000001937
₮ 0
정품 DURAN® 베셀 반제품, DN 플랜지 반응조 하부 제조용, Boro 3.3 Барааны код : N00000000001938
₮ 0
DURAN® Blanks, for Distilling & Evaporating Flasks
반제품, 증류 - & 농축 - 플라스크 제조용, DURAN마크 / 용량 / 백색마킹 표시부, α3.3-glass
Барааны код : N05012001400001
₮ 0
DURAN® GL-Screwthread Tubes, Standard-/Heavy-wall-/ Shoulder-type
표준 GL-스크류 튜브, 초자 가공용, ISO/DIN, α3.3-glass
Барааны код : N05012002500005
₮ 0
DURAN® 10~50 Lit Heavy-wall Production Bottles, with GLS 80-thread10/20/30/50 Lit 두꺼운 내충격 제조용 바틀, 광구, Super-Duty, Boro-glass α3.3 Барааны код : N05042000007799
₮ 1,022,900
DURAN® 3 ~ 20 Lit Filtering Bottles, Boro-glass α3.33~20Lit 여과병, Heavy-Duty for High Vacuum Барааны код : N05042000007800
₮ 0
DURAN® Blanks, for Distilling & Evaporating Flasks반제품, 증류 - & 농축 - 플라스크 제조용, DURAN마크 / 용량 / 백색마킹 표시부, α3.3-glass Барааны код : N05042000007802
₮ 0
DURAN® Original 45° DN-Standard Flange / O-ring Groove, for Vacuum / Pressure Reaction Flasks / Vessels반응조 하부 제조용 정품 DURAN® 표준 45° DN 플랜지 반제품, 진공/압력용 O-링 홈부, Барааны код : N05042000007804
₮ 0
DURAN® Blanks, for Reaction Flask / Vessel반제품, 반응조(하부) 플라스크 제조용, α3.3-glass ■ Supplied by DURAN® in Germany Барааны код : N05042000007805
₮ 0
앞으로 1 2 3 뒤로