• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
기본이미지
 • 기본이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
 • 추가이미지
Burkle® High Safety Stainless-steel Bottle-Top Solvent Mini Pump, for High Purity Liquids, with Pressure-Relief Valve with Flexible PTFE Suction Hose, Ideal for Acetone, Isopropanol, Ethanol & pH-neutral Media GL45 Screw-common Use, Up to 10 Lit. 안전형 바틀-탑 솔벤트 미니 압축 펌프, 스크류 플라스크 또는 바틀 연결형, 호스연결가능
· Үнэ
0
· Барааны код
S19076710190401
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх