• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
CHMLAB􀋓􀋓 Nylon Membrane Filters, Hydrophilic, High Chemical Resistance & non-Specific Adsorptions, Φ13~47mm
나일론 멤브레인 필터, 친수성, 내화학성, Useful for Blotting techniques, Batch Traceable
· Үнэ
185,300
· Барааны код
PDNN17022300003
· Ханган нийлүүлэгч
CHMLAB
· Хүргэлтийн хугацаа
N/A
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх