• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
DAIHAN-brand® Analog Ultrasonic Cleaners, “WUC-A”, Timer/Temp. Output Controller, with Certi. & Traceabilitywith Stainless steel Flat Lid, Highly Effective Cleaning, up to 85℃, 0~30min, 28/40kHz Frequency, without Basket초음파 세척기, 온도 및 시간 설정, 고효율, 다용도, 리드 포함
▷Model No : WUC-A01H, WUC-A02H, WUC-A03H, WUC-A06H, WUC-A10H, WUC-A22H
· Үнэ
584,800
· Барааны код
N05042000009210
· Ханган нийлүүлэгч
DAIHAN Scientific Co., Ltd
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그 사용자설명서 규격서(WUC-A01H) 규격서(WUC-A02H) 규격서(WUC-A03H) 규격서(WUC-A06H) 규격서(WUC-A10H) 규격서(WUC-A22H)

※ 해당 상품은 착불 운임이 있는 착불 상품입니다. (고객센터 및 카탈로그를 통해 확인가능)wait..