• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
PYREX® Safety Heavy Duty Erlenmeyer Flasks, Standard-type, 25~6000㎖
안전 헤비월 삼각 플라스크, 내열/내충격용, Ideal for Heat & Impact-Resist
· Үнэ
0
· Барааны код
N00000000001168
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
N/A
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그
■ Supplied by SciLabware-group in UK.

■ Approx. 25% Heavier than Pyrex Standard Flasks


* Mechanically Stronger than Standard Flasks

* Reinforced Rims to reduce Chipping and Breakage

* If using PYREX Heavy Duty Flasks to Prepare Culture Media or to Heat Viscous Solutions, Remernber to stir the Solution Regularly to
dissipate the Heat Faliure to observe this Procedure can result in Thermal Breakage.

* Designed for Longer Life and Increased User Safety
wait..