• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
1번 이미지
 • 1번 이미지
 • 2번 이미지
 • 3번 이미지
 • 4번 이미지
Apro® Shoes & Boots, for Clean Room
방진화 및 방진부츠, 크린룸용
· Үнэ
0
· Барааны код
N00000000000085
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
N/A
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
카탈로그
* 100 Class 이상의 크린룸에 적합함.

* Class : 1ft3의 공기체적 내에 입경 0.5㎛의 입자의 수를 나타냄.

* 100 Class는 1ft3의 공간에 0.5㎛ 입자가 100개 이하인 것을 의미함.

※ Please Note! 주문시 희망 Size (㎜) 명시 요함!

(1) 방진화 & 방진부츠 : 230~290mm(5m단위)

* 발진성이 없는 PU(Polyurethane) 밑창사용.

* 신체접촉부위 방진원단 연결로 높은 통전성 확보와 인체공학적 밑창으로 장시간 착용시에도 피로하지 않음.

(2) 안전방진화 & 안전방진부츠 : 235~290mm(5m단위)

* PU갑피 재질로 신발앞부분에는 세라믹 코팅된 고강도 철재 내장으로 발을 보호해주며 제전성과 통기성이 우수.
wait..