• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
DAIHAN-brand® UV Transilluminators, “WUV”, Standard- & Compact Case-type, 48W/90W with Hinged UV-Blocking Safety Cover, Robust, Versatile, 312-/365-/312+365-nm, with Certi. & Traceability 자외선 발산기, 기본형 핵산(DNA, RNA), 스탠다드-/컴팩트-케이스 타입
· Үнэ
2,754,100
· Барааны код
DH18CAT12013358
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
КАТАЛОГ