• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
DAIHAN-brand® Digital Ultrasonic Cleaner-set, “WUC-D”, Microprocessor Control, 3.3-/6-/10-/22- Lit with Stainless-steel Wire Basket & Flat Lid, Highly Effective Cleaning, up to 80℃, 0~60min, 40kHz Frequency 디지털 초음파 세척기 세트, 와이어 바스켓 및 리드 포함, 마이크로프로세서 제어
· Үнэ
2,073,500
· Барааны код
DH18CAT11943349
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
КАТАЛОГ