• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
DAIHAN-brand® Gravity-air Incubators, “ThermoStableTM IG”, 3-Side Heating Zone, 32-/50-/105-/155 Lit. with 2×Wire Shelves/Digital PID Control,/Jog-Dial & Push Button/Digital LCD & Backlight/Certi. & Traceability, up to 70℃, ±0.2℃ 자연 대류식 배양기/인큐베이터, 디지털 퍼지 컨트롤, 우수한 온도 균일도와 정확도
· Үнэ
3,420,900
· Барааны код
DH18CAT06461809
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
КАТАЛОГ КАТАЛОГ