• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
 • IMAGE
DAIHAN-brand® Digital Precise Shaking Water Bath, “MaXturdyTM”, Reciprocating Motion, 18-/30-/45-Lit with Universal Spring Rack, Digital Fuzzy Control, up to 2 Lit. Flask, 20~250 rpm, up to 100℃, ±0.1℃, with Certi. & Traceability 정밀 진탕 항온수조, 왕복 진탕 운동, 디지털 피드백 제어, 고성능 쉐이킹 엔진 탑재
· Үнэ
4,974,300
· Барааны код
DH18CAT00740183
· Ханган нийлүүлэгч
· Хүргэлтийн хугацаа
Захиалгын барааг (15~30) хоногийн дотор нийлүүлнэ.
· Сонголтуудыг харах
Нэмэлт сонголт   Хүслийн жагсаалтанд нэмэх
· Холбогдох мэдээлэл
КАТАЛОГ