• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • >
 • Cart / Hand Truck
 • >
 • ABS Carts

9 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® ABS Chemical-resist Assembly Carts, with Pan tray Shelves조립식 Plastic 카트, 내충격/내약품성 우수, Chemical-/Corrosion Resistance, with On-Casters, -40~+85℃ Барааны код : N05042000006980
₮ 179,500
DAIHAN-brand® HDPE Colored Carts, with 4X Casters컬러 Plastic 카트, For Laboratory & Industrial, 2XFloors & 3XFloors Барааны код : N05042000006981
₮ 0
DAIHAN-brand HDPE Colored Deck Cart and Dolly컬러 Plastic 데크 카트 & 돌리, ideal for industry, with 4×Casters, Max. load 150kg Барааны код : N05042000006982
₮ 216,200
ABS Chemical-resist Assembly Carts, with Pan tray Shelves with On-Casters, Chemical-/Corrosion Resistance, -40~+85℃, 조립식 Plastic 카트 Барааны код : S19019210190401
₮ 179,500
SciLab® HDPE Colored Carts Ideal for Lab & Industrial, 2 & 3 Shelves-type, 컬러 Plastic 카트 Барааны код : S19019610190401
₮ 0
SciLab® HDPE Colored Deck Cart and Dolly, Loading Capacity 150 kg Ideal for Industrial, 컬러 Plastic데크 손수레 및 Dolly식 수레 Барааны код : S19019620190401
₮ 216,200
ABS Chemical-resist Assembly Carts, with Pan tray Shelves with On-Casters, Chemical-/Corrosion Resistance, -40~+85℃, 조립식 Plastic 카트 Барааны код : SL1617000001891
₮ 179,500
SciLab-brand® HDPE Colored Carts Ideal for Lab & Industrial, 2 & 3 Shelves-type, 컬러 Plastic 카트 Барааны код : SL1617000001931
₮ 0
SciLab-brand® HDPE Colored Deck Cart and Dolly, Loading Capacity 150 kg Ideal for Industrial, 컬러 Plastic데크 손수레 및 Dolly식 수레 Барааны код : SL1617000001932
₮ 216,200
앞으로 1 뒤로