• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • >
 • Apparels
 • >
 • Work Ware

16 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
KleenGuard® Hard Liquid & Particle Protective Apparel, A 40-grade크린가드® 완전 방수?방진 작업복 작업복, 미세분진 및 친수?친유액제 방어용, 통기성 정전기 방지 Барааны код : N05042000006535
₮ 0
KleenGuard® Splash & Particle Protective Apparel, A 30-grade, Hood & Twopiece크린가드® 방수?방진 작업복, 미세분진 및 친수?친유액제 방어용, 방진, 방수, 방유, 통기성, 정전기 방지 Барааны код : N05042000006536
₮ 0
KleenGuard® Particle Protective Apparel, Hood, A 20-grade크린가드® 방진 작업복, 미세분진 및 친수액체 방어용, 원피스(후드) Барааны код : N05042000006537
₮ 0
KleenGuard® General Protective Apparel, for Light Duty, A 10-grade크린가드® 보호용 작업복, 일반분진 및 오염 방지용, 방진, 통기성, 원피스(후드) & 투피스 Барааны код : N05042000006538
₮ 15,500
“Daeho” Welding Leather Wears 용접용 가죽 옷, 내열성, 팔꿈치∙무릎 2중 보호 Барааны код : PDNN16042800015
₮ 0
“Daeho” Welding Leather Leg Guard, with Velcro 용접용 가죽 각반, 내열성, 발등∙다리보호용 Барааны код : PDNN16042800018
₮ 0
KleenGuard® Organic Compounds & Liquid Jet Protective Apparel, Silicone-Free, Anti-static, One-Piece, A71-grade Made of Durable Film Laminate with Sewn & Taped Seams, Hooded Style, 크린가드® 유기화합물/완전방수/방진용 작업복 Барааны код : S19002710190401
₮ 0
KleenGuard® Hard Liquid & Particle Protective Apparel, A40-grade, Breathable, Anti-Static for Protect Fine-Dust / Hydrophilic & Lipophilicity Liquids, 크린가드® 완전 방수·방진용 작업복 Барааны код : S19002720190401
₮ 0
KleenGuard® Splash & Particle Protective Apparel, A30-grade, Anti-Static, Hood & Twopiece for Protect Fine-Dust / Hydrophilic & Lipophilicity Liquids, Breathable, 크린가드® 방수·방진용 작업복 Барааны код : S19002730190401
₮ 0
KleenGuard® Particle Protective Apparel, Hood, A20-grade, One-Piece Hood type for Protect Fine-Dust / Hydrophilic Liquids, 크린가드® 방진용 작업복 Барааны код : S19002740190401
₮ 0
앞으로 1 2 뒤로