• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Ice Boxes/Buckets
 • >
 • Ice Pack

8 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Crystal Ice Pack, Reusable, Good for Laboratory / Hospital / House Working for Durable, 8 times of the Ice, 300 & 750cc 크리스탈 아이스 팩 Барааны код : DH18CAT01630455
₮ 3,600
Windax® HDPE Reusable Rectangular Ice Pack, 620 · 1000 · 1700 ㎖ Ideal for Food, Hospital and Lab, Reusable, -50℃~+105/120℃, 4각 아이스 팩 Барааны код : DH18CAT01630456
₮ 9,000
Crystal Ice Pack, Reusable, Good for Laboratory / Hospital / House Working for Durable, 8 times of the Ice, 300 & 750cc 크리스탈 아이스 팩 Барааны код : DH18CAT06331794
₮ 3,600
Windax® HDPE Reusable Rectangular Ice Pack, 620 · 1000 · 1700 ㎖ Ideal for Food, Hospital and Lab, Reusable, -50℃~+105/120℃, 4각 아이스 팩 Барааны код : DH18CAT06331795
₮ 9,000
Crystal Ice Pack, Reusable, Good for Laboratory / Hospital / House Working크리스탈 아이스 팩, 지속시간 얼음의 8배, 내구성, 300 & 750cc Барааны код : N05042000008067
₮ 3,600
Windax® HDPE Reusable Rectangular Ice Pack, 620?1000?1700 ㎖재사용용 4각 아이스 팩, Ideal for Food, Hospital and Laboratory, -50℃~+105/120℃ Барааны код : N05042000008068
₮ 9,000
Crystal Ice Pack, Reusable, Good for Laboratory / Hospital / House Working for Hygienic & Durable, 8 Times of the Ice, 300 & 750cc 크리스탈 아이스 팩 Барааны код : S19059730190401
₮ 3,600
Windax® HDPE Reusable Rectangular Ice Pack, 620 · 1000 · 1700 ㎖ Ideal for Food, Hospital and Lab, -50℃~+105/120℃, 4각 아이스 팩 Барааны код : S19059740190401
₮ 9,000
앞으로 1 뒤로