• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Хуруу шил
 • >
 • NMR Tubes

16 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® The Highest Quality NMR Tubes, 3-Accuracy Classes : Economic / Professional / Scientific with Retrace Code and Plug, NMR 튜브 Барааны код : DH18CAT07241997
₮ 0
DURAN® The Highest Quality NMR Tubes, 3-Accuracy Classes : Economic/Professional/Scientific with Retrace Code and Plug, NMR 튜브 Барааны код : DH18CAT11683272
₮ 0
DURAN® The Highest Quality NMR TubesNMR 튜브, Economic / Professional / Scientific 3 종류, High Quality Барааны код : N05042000008205
₮ 0
DURAN® The Highest Quality NMR Tubes, 3-Accuracy Classes : Economic/Professional/Scientific with Retrace Code and Plug, NMR 튜브 Барааны код : S19067710190401
₮ 0
Wilmad® Economy Brand NMR Tubes, ASTM Type 1, Class B Borosilicate Glass, 5mm Recommended for 1D NMR Experiments with Organic Molecule (MW<1500), NMR 튜브 Барааны код : S19067720190401
₮ 682,500
Wilmad® Precision Brand NMR Tubes, ASTM Type 1, Class A Borosilicate Glass, 5mm Rated as Hydrolytic Class 1, Operating Temp. Up to 230℃, 고정밀 NMR 튜브 Барааны код : S19067810190401
₮ 63,000
Wilmad® Spinner Turbines for Bruker Spectrometers, Variable Temperature, 5 & 10 mm Less Probe Insert Damage, Manufactured to Precision Standards, 스피너 터빈 Барааны код : S19067820190401
₮ 2,430,700
NMR Tube Washers, DURAN glass, for NMR Tube, NMR 튜브 세척기 Барааны код : S19067830190401
₮ 237,000
Bel-Art® Write-On Label Tapes, Colored for Writing or Marking, 라벨테이프 Барааны код : S19068640190401
₮ 46,400
DURAN® The Highest Quality NMR Tubes, 3-Accuracy Classes : Economic/Professional/Scientific with Retrace Code and Plug, NMR 튜브 Барааны код : S19111530190401
₮ 0
앞으로 1 2 뒤로