• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • >
 • Өсгөврийн сав
 • >
 • Dishes

9 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® Φ60~Φ150 mm Disposable Petri Dishes, E-beam Sterile Made of Crystal Clear Polystyrene, -10℃~+70/80℃, 일회용 페트리디쉬 Барааны код : DH18CAT02920913
₮ 5,000
JetBiofil® 35mm Mini Disposable Petri Dishes, Sterile, PS, Quality Traceable Made of Crystal Class Virgin Polystyrene, 100,000 Clean Grade, 일회용 페트리-디쉬 Барааны код : DH18CAT02920914
₮ 0
JetBiofil® Treated Culture Dishes, Sterile, PS, Quality Traceable, Φ35, 70, 100 and Φ150mm with Treated Surface, Non-pyrogenic, Stackable, Optimum Gas Exchange, 컬쳐 디쉬 Барааны код : DH18CAT02920915
₮ 0
DURAN® STERIPLAN® Petri Dishes기본형 패트리 디쉬(샤레), Popular-model, Soda-lime Glass Барааны код : N05042000007288
₮ 41,600
DURAN® DUROPLAN® Culture / Petri DishesHeavy-duty 고품질 컬춰 디쉬, Borosilicate Glass, DIN Барааны код : N05042000007289
₮ 0
JetBiofil® Treated & Non-Treated Culture Center-well Dish, Sterile, Φ60mm with Lid for Optimum Gas Exchange, DNase/RNase-free and Non-pyrogenic, 컬쳐 디쉬 Барааны код : S19031030190401
₮ 0
Wisd Φ60~Φ150 mm Disposable Petri Dishes, E-beam Sterile Made of Crystal Clear Polystyrene, -10℃~+70/80℃, 일회용 멸균 페트리디쉬 Барааны код : S19031120190401
₮ 5,000
JetBiofil® 35mm Mini Disposable Petri Dishes, Sterile, PS, Quality Traceable Made of Crystal Clear Virgin Polystyrene, 100,000 Clean Grade, 일회용 페트리디쉬 Барааны код : S19031130190401
₮ 0
JetBiofil® Traditional & CellATTACHTM Treated Culture Dishes, Radiafion Sterile, Quality Traceable, Φ35~Φ150mm Made of Crystal Class Virgin Polystyrene(PS), with Treated Surface, Non-pyrogenic, Stackable, Optimum Gas Exchange, 컬쳐 디쉬 Барааны код : S19031230190401
₮ 0
앞으로 1 뒤로