• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХИМИЙН НОМНУУД
 • >
 • Хор судлалын хими
 • Хор судлалын хими

7 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Химийн хорт бодисын эрсдэл Барааны код : PDNN20082000001
₮ 21,270
Химийн бодисын эмнэлзүйн хор судлал Барааны код : PDNN19121000001
₮ 45,450
Химийн осол, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө, хариу арга хэмжээний товч удирдамж Барааны код : PDNN19121000002
₮ 2,600
Химийн бодисын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний удирдамж Барааны код : PDNN19121000003
₮ 2,600
Хүнсний химийн шинжилгээний аргууд Барааны код : PDNN19121000004
₮ 12,990
Химийн ослын үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн менежмент гарын авлага Барааны код : PDNN19121000005
₮ 6,490
Эфферент эмчилгээ Барааны код : PDNN19121000006
₮ 38,960
앞으로 1 뒤로