• Химийн номнууд
 • Хямд шил сав
 • MADE IN MONGOLIA
 • Хөдөлмөр, хамгаалал
 • Химийн бодис
 • Тоног төхөөрөмж
 • Шинжилгээний тоног төхөөрөмж
 • Лабораторийн шил сав
 • Хуванцарууд
 • Туслах хэрэгслүүд
 • Биологийн хэрэгсэлүүд
 • Хөдөлмөр, хамгаалалийн хэрэгслүүд
 • Химийн номнууд
 • >
 • Хор судлалын хими
 • Хор судлалын хими

6 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Химийн бодисын эмнэлзүйн хор судлал Барааны код : PDNN19121000001
₮ 0
Химийн осол, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө, хариу арга хэмжээний товч удирдамж Барааны код : PDNN19121000002
₮ 0
Химийн бодисын хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний удирдамж Барааны код : PDNN19121000003
₮ 0
Хүнсний химийн шинжилгээний аргууд Барааны код : PDNN19121000004
₮ 0
Химийн ослын үеийн нийгмийн эрүүл мэндийн менежмент гарын авлага Барааны код : PDNN19121000005
₮ 0
Эфферент эмчилгээ Барааны код : PDNN19121000006
₮ 0
앞으로 1 뒤로