• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХИМИЙН НОМНУУД
 • >
 • Тайлбар, толь, лавлах

3 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Эрдэм шинжилгээний бичлэгийн тулгуур үгс Барааны код : PDNN19110700023
₮ 16,360
Химийн лавлах Барааны код : PDNN19112300011
₮ 18,180
Chinese-English-Russian-Mongolian Dictionary of Chemical Terminology Барааны код : PDNN20020500001
₮ 77,930
앞으로 1 뒤로