• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • БАГАЖ, ХЭРЭГСЭЛ & БАГЛАА, БООДОЛ
 • >
 • Gauges

28 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Daekwang® O2 & LPG Gas Pressure Gauge, 산소 & LPG 가스 압력게이지 Барааны код : DH18CAT05101469
₮ 49,100
V.D.Heijden® Mechanical Precise Vacuum Manometer, NO-Mercury 0~1020 mbar, With or Without Controller, 매카니칼 정밀 마노메타, 진공조절식(or not) Барааны код : DH18CAT07011928
₮ 1,420,500
DAIHAN-brand® Digital Pressure / Vacuum Manometer, 10-Different Units ; psi, mbar, etc +/-(±)30psi / 1551mmHg / 2068 mbar, PC Data Analysisable, Max-Min / Hold / Record, with 8mm Metal Lug, 디지털 마노메타 Барааны код : DH18CAT07011929
₮ 443,300
Mitutoyo® Vernier Calipers, Analog-type, 0.05mm, 버니어 캘리퍼스 Барааны код : DH18CAT11283106
₮ 210,000
Mitutoyo® Digital Calipers, LCD Display, 0~300mm, 디지털 캘리퍼스 Барааны код : DH18CAT11283107
₮ 790,600
Swan® Thickness / Gap Gauge, 두께 게이지 Барааны код : DH18CAT11293112
₮ 0
V.D.Heijden® Mechanical Precise Vacuum Manometer, NO-Mercury 0~1020 mbar, With or Without Controller, 매카니칼 정밀 마노메타, 진공조절식(or not) Барааны код : DH18CAT12033363
₮ 1,420,500
Daekwang® Pressure Gauge, Oxygen / LPG pressure, 압력계 Барааны код : N05042000007756
₮ 49,100
V.D.Heijden® Mechanical Manometer마노메타, NO-mercury, 환경친화식, 진공조절식(or not) Барааны код : N05042000007757
₮ 1,420,500
SB® Stainless-steel Taper Gauge, Stainless STS420J Heat Treated Iron테퍼 게이지, 정도 ±0.05, 1~15mm, STS420J Барааны код : N05042000007759
₮ 0
앞으로 1 2 3 뒤로