• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • >
 • Desiccators Cabinet

41 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN® General purpose Desiccator, Horizontal&Vertical-types, ABS-frame, 33Lit일반 데시게이터, 수평&수직형, 투명아크릴, “DeLL”, “DeLH”, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007358
₮ 1,204,400
DAIHAN® Gas Exchangeable/General purpose Desiccator, Clear PMMAwith 164-/207-Lit and 1- or 2-Doors, with-/without-Wheel, “DeBG1K”, “DeBG2”일반 데시게이터, Gas치환 가능, 중형, 164Lit-Bench-type, 207Lit-Floor-type, with Certi. &Traceability Барааны код : N05042000007359
₮ 4,349,000
DAIHAN® Gas Exchangeable/General Purpose Desiccatorwith 320-/640-/604-Lit and 1-/4-Rooms, “DeSS”, “DeWS”, “DeW4S”일반 데시게이터, Gas치환 가능, 대형, 2- or 4-Doors, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007360
₮ 5,687,200
DAIHAN® Auto-Dry Desiccator, Horizontal&Vertical-types, “DeADLL”,“DeADLH”, 33Lit자동습도조절 데시게이터, 수평&수직형, ~25%RH, ABS-frame, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007361
₮ 2,007,200
DAIHAN® Auto-Dry Desiccator, Analog Control, with 207-/320-/640-Litand 1-Room, 1-or 2- or 4-Doors, “DeADABG1K”, “DeADASS”, “DeADAWS”아날로그 방식 자동 제습 데시게이터, 20~50%RH, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007362
₮ 5,687,200
DAIHAN® Auto-Dry Desiccator, Digital Control, with 207-/320-/640-Litand 1-Room, 1-or 2- or 4-Doors, “DeADDBG1K”, “DeADDSS”, “DeADDWS”디지털 고성능 자동 제습 데시게이터, 15~60%RH, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007363
₮ 8,028,900
DAIHAN® UV Protection Auto-Dry Desiccator, “DeADLH.UV”, ABS-frame, Clear PMMA, 33LitUV차단 자동습도조절 데시게이터, Vertical-type, ~25%RH, 520nm이하, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007364
₮ 2,810,100
DAIHAN® UV Protection Auto-Dry Desiccator, “DeADLL.UV”, ABS-frame, Clear PMMA, 33LitUV차단 자동습도조절 데시게이터, Horizontal-type, ~25%RH, 520nm이하, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007365
₮ 2,810,100
DAIHAN® Vacuum Desiccator, “DeVS”, Clear PMMA, with Pressure Gauge, 7Lit진공 데시게이터, 투명 강화 아크릴, Upper Door Open, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007366
₮ 3,211,600
DAIHAN® Vacuum Desiccator, “DeVM”, Clear PMMA, with Pressure Gauge, 9.2Lit진공 데시게이터, 투명 강화 아크릴, Front Door Open, with Certi. & Traceability Барааны код : N05042000007367
₮ 3,010,900
앞으로 1 2 3 4 5 뒤로