• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • >
 • Чихний бөглөө
 • Чихний бөглөө

13 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
3M® Comfort Wide-range Ear Plugs, 29~33dB/NRR
다양하고 편안한 귀마개, PU and PVC Foam, ANSI-compliance
Барааны код : N00000000001430
₮ 0
3M® Comfort Wide-range Ear Plugs, 29~33dB/NRR
다양하고 편안한 귀마개, PU and PVC Foam, ANSI-compliance
Барааны код : N05042000007916
₮ 0
3M® Peltor Optime® Ear Muffs, up to 95/98/101/105-dB according to ANSI펠토어® 귀덮개, Wide-range NRR, Highest Level of Comfort, Ultra-soft Ear Cushions Барааны код : N05042000008597
₮ 142,100
3M® Pushins® Handled(pad) Ear Plugs, EAR Foam® Polymer-Foam, 28dB손잡이가 있는 귀마개, Good for Noisy/Dusty Work Environments, ANSI-compliance Барааны код : N05042000008598
₮ 0
3M® “1260/1270” Reusable 3-fin Ear Plugs, Universal-Fit, PU-Foam, 25dB재사용 만능 귀마개, Easy Cleanup with Soap & Water, One size fits all, ANSI-compliance Барааны код : N05042000008599
₮ 0
3M® Peltor Optime® Ear Muffs, up to 95/98/101/105-dB according to ANSI Ideal for Use with Other Protection Equipment, Ultra-soft Ear Cushions, 펠토어® 귀덮개 Барааны код : S19086110190401
₮ 142,100
3M® Comfort Wide-range Ear Plugs, 29~33dB/NRR Made of PU and PVC Foam, ANSI-compliance, 다양하고 편안한 귀마개 Барааны код : S19086210190401
₮ 0
3M® Pushins® Handled(pad) Ear Plugs, EAR Foam® Polymer-Foam, 28dB Good for Noisy/Dusty Work Environments, ANSI-compliance, 손잡이가 있는 귀마개 Барааны код : S19086220190401
₮ 0
3M® “1260/1270” Reusable 3-fin Ear Plugs, Universal-Fit, One size fits all, 25dB Made of PU-Foam, Easy Cleanup with Soap & Water, ANSI-compliance, 재사용 만능 귀마개 Барааны код : S19086230190401
₮ 0
3M® Peltor Optime® Ear Muffs, up to 95/98/101/105-dB according to ANSI Ideal for Use with Other Protection Equipment, Ultra-soft Ear Cushions, 펠토어® 귀덮개 Барааны код : SL1617000008561
₮ 142,100
앞으로 1 2 뒤로