• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • >
 • Culture
 • Culture

30 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Wheaton® Mini Bottle Roller Culture Apparatus, Bench-top type, 4 Bottles per Deck for Bottle(Φ38~60 mm), 3~45 rpm based on Φ38mm bottle, UL/CSA/CE, 탁상용 (최소형 Bottle) 회전배양기 Барааны код : DH18CAT02980925
₮ 7,580,600
Wheaton® Bench Top Roller Culture Apparatus, 2 Bottles per Deck for Φ108~121mm Bottles, 0.1~3.8 rpm based on Φ110mm bottles, UL/CSA/CE, 탁상용(소형 Bottle) 회전배양기 Барааны код : DH18CAT02980926
₮ 6,635,900
Wheaton® Roller Culture Apparatus, Modula Spacing, 1~9 Decks for 5~45 Bottles, Removable Decks with Bottom Mounted Standard Digital Control System, Belt Driven & Brushless DC Motor, 모듈라 회전배양기 Барааны код : DH18CAT02990927
₮ 21,135,400
Wheaton® Roller Culture Apparatus, Production Spacing, 11 Decks for 52 & 85 Bottles, Fixed Decks with Top Mounted Standard Digital Control System, Belt Driven & Brushless DC Motor, 프로덕션 회전배양기 Барааны код : DH18CAT03000928
₮ 53,681,400
Wheaton® R2PTM 2.0 Roller Culture Apparatus, R2P 2.0 Control System, 1~5 Decks for 5~55 Bottles with Top or Bottom Mounted Controller, 0.25~8.1/±0.01 rpm, Fixed / Removable Decks with Advanced Color Touch Screen Interface, Belt Driven & Brushless DC Motor, R2PTM 2.0 프로그램식 회전배양기 Барааны код : DH18CAT03010929
₮ 0
Wheaton® Roll-In Incubator, for Roller Culture Apparatus, Ambient+8~70℃ with Interior Electrical Outlet, Viewing Window, Optional Shelves, 회전배양기용 인큐베이터 Барааны код : DH18CAT03020930
₮ 63,401,700
Wheaton® Mini Bottle Roller Culture Apparatus, Bench-top type, 4 bottles per Deck for Bottle(Φ38~60 mm), 3~45 rpm based on Φ38mm bottle, UL/CSA/CE, 탁상용(최소형 Bottle) 회전배양기 Барааны код : DH18CAT07201978
₮ 7,580,600
Wheaton® Bench Top Roller Culture Apparatus, 2 bottles per Deck for Φ108~121mm Bottles, 0.1~3.8 rpm based on Φ110mm bottles, UL/CSA/CE, 탁상용(소형 Bottle) 회전배양기 Барааны код : DH18CAT07201979
₮ 6,635,900
Wheaton® Mini Bottle Roller Culture Apparatus, Bench-top type, 4 bottles per Deck탁상용 (최소형 Bottle) 회전배양기, Bottle(Φ38~60 mm)용, 3~45 rpm based on Φ38mm bottle, UL/CSA/CE Барааны код : N05042000007319
₮ 7,580,600
Wheaton® Bench Top Roller Culture Apparatus, 2 bottles per Deck탁상용 (소형 Bottle) 회전배양기, Φ108~121mm Bottles용, 0.1~3.8 rpm based on Φ110mm bottles, UL/CSA/CE Барааны код : N05042000007320
₮ 6,635,900
앞으로 1 2 3 뒤로