• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Magnifier/Loupe
 • Magnifier/Loupe

22 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
LEAF® General Purpose Magnifier Hand Lens, ×2·×2.3·×2.5·×3.5 Magnifying Power with Clear white Glass Lens, Metal Rim with Black PP Handle, 손잡이 확대경 Барааны код : DH18CAT06981921
₮ 110,600
A-Kruss® Folding Pocket Loupes포켓 루뻬 / 확대경 Барааны код : N05042000008146
₮ 42,400
Triplet® Hastings Triplet Magnifier, 3layer/Lens, Φ21㎜ lens, 10× & 15×휴대용 확대경 Барааны код : N05042000008147
₮ 135,900
LEAF® General Purpose Magnifier Hand Lens, ×2?×2.3?×2.5?×3.5 Magnifying Power손잡이 확대경, Clear white Glass Lens, Metal Rim with Black PP Handle Барааны код : N05042000008148
₮ 110,600
SEKI-Optical® LED Light Magnifier, Φ127mm B270 High Clear White Glass Lenz, High Brightness white LEDLED 조명 확대경, Clip-, Base Stand-, Wheel Stand-type LED Light Magnifier, ×3·×5·×8 배율 Барааны код : N05042000008151
₮ 0
SEKI-Optical® Fluorescent Light Magnifier, Φ127mm B270 High Clear White Glass Lenz조명 확대경, Clip-, Base Stand-, Wheel Stand-type Fluorescent Light Magnifier, ×3·×5·×8 배율 Барааны код : N05042000008153
₮ 0
“DAIHAN” Illuminated Desk Magnifier, Fixed type DM3000􀋓,
조명 확대경, 탁상 고정용 Light Loupe, 3 & 5 배율
Барааны код : PDNN16042700044
₮ 0
Wisd Multi-use Fluorescent Light Magnifier “BLM-F”, ×5·×8 Magnification Base Stand-type, Φ127mm B270 High Clear White Glass Lens, Flexible Arm, 12W, 형광 조명 확대경 Барааны код : PDNN18082400001
₮ 407,500
Wisd Multi-use LED Light Magnifier “BLM-L”, ×5·×8 Magnification Base Stand-type, Φ127mm B270 High Clear White Glass Lens, Flexible Arm, 12W, LED 조명 확대경 Барааны код : PDNN18082400002
₮ 555,900
A-Kruss® Folding Pocket Loupes, 확대경 Барааны код : S19064810190401
₮ 42,400
앞으로 1 2 3 뒤로