• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Секундометр
 • Секундометр

27 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Witeg® Analog Table Timer, 0~60 min. / 1min. with Bell & Countdown, 기본형 아날로그 테이블 타이머 Барааны код : DH18CAT11303116
₮ 48,400
DAIHAN-brand® Pocket size Digital Timer, Stopwatch & Alarm, Count-up & Down, LCD display포켓형 타이머, 스탑워치 & 알람, LCD Display, Compact, 카운트 업/다운 Барааны код : N05042000009050
₮ 20,000
ETL® Digital Multi-function Stopwatch / Timer, 0.01sec./24hr다기능 스탑워치/타이머, 0.01 sec./0~30 min., 1 sec./30min.~24hr Барааны код : N05042000009052
₮ 64,300
ETL® Digital Timer / Stopwatch, with Count-Down/-Up, 100min. 39sec.타이머 / 스탑워치, 카운트 다운 / 업, 1sec.~99min. 99sec. Барааны код : N05042000009053
₮ 61,300
ETL® Digital Multi-function Timer / Stopwatch, with Count-Down / -Up다기능 타이머 / 스탑워치, Programmable, 카운트 다운/업, 0.01sec.~100hr Барааны код : N05042000009054
₮ 86,500
ETL® 4-Channel Timer / Stopwatch4채널 타이머/ 스탑워치, with Big Display Барааны код : N05042000009055
₮ 86,500
Witeg® Analog Table-Timer, with Bell & Countdown기본형 아날로그 테이블 타이머, Bell-alarm & 카운트다운, 0~60 min. / 1min. Барааны код : N05042000009056
₮ 48,400
DAIHAN-brand® 4-channel Multi-Timer, with Alarm Clock / Snooze set., Count-Up & Down, Large LCD디지털 멀티 타이머, 4 Timers in One Unit, 99:59:59 Hrs, 12/24hrs. Selectable, 1Sec. Division Барааны код : N05042000009057
₮ 44,400
DAIHAN® Desktop Digital Multi-Alarm Clock & Thermometer, Alarm/Snooze Set with EL/LED Backlight, Count-Up/Down, ℃/℉, -10℃~+50℃, 0.1℃, 탁상용 디지털 알람 시계/온도계 Барааны код : S19107710190401
₮ 45,600
DAIHAN® Pocket size Digital Timer, Stopwatch & Alarm, Count-up & Down, LCD Display with LCD display, Compact, 포켓형 타이머, 스탑워치 & 알람, 카운트 업/다운 Барааны код : S19107720190401
₮ 20,000
앞으로 1 2 3 뒤로