• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Хутга

57 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Hammacher® All wironitTM metal Fine Scalpels, Medical-grade, L155 & L163mm with L30/40mm Blade, CrNi 18/12, Anti-magnetic / Anti-acid / Rustless, WironitTM 메탈 정밀 스카펠 Барааны код : DH18CAT06791843
₮ 132,900
Hammacher® All wironitTM metal Precision Knives / Scalpels, Medical-grade, L129 & 120mm with L20/26mm Blade, CrNi 18/12, Anti-magnetic, Anti-magnetic / Anti-acid / Rustless, WironitTM 메탈 정밀 나이프 / 스카펠 Барааны код : DH18CAT06791844
₮ 138,900
Hammacher® All wironitTM metal Dissecting Knives / Scalpels, Medical-grade, L120 & 135mm with L20/25mm Blade, CrNi 18/12, Anti-magnetic Anti-magnetic / Anti-acid / Rustless, WironitTM 메탈 정밀 스카펠 Барааны код : DH18CAT06791845
₮ 0
Hammacher® All “Rostfrei” metal Wax Knives, Medical-grade, L128 & 177mm with Easy-grip Handle, CrNi 18/8, Anti-acid / Rustless, “Rostfrei” 메탈 왁스 나이프 Барааны код : DH18CAT06791846
₮ 115,600
Hammacher® Scalpel Blades & Handles, Medical-grade Made of Chrome Nickel Steel(CrNi 18/8), Rustless, 외과용 메스 블레이드 및 핸들 Барааны код : DH18CAT06801847
₮ 40,000
Hammacher® Scalpel Blades & Handle, Medical-grade Made of Chrome Nickel Steel(CrNi 18/8), Rustless, 외과용 메스 블레이드 및 핸들 Барааны код : DH18CAT06801848
₮ 95,000
Hammacher® Scalpel Blade Remover, Hi-grade, Kling-EX For Easy and Safe, Chrome Nickel Steel(CrNi 18/8), Rustless, 메스 블레이드 제거기 Барааны код : DH18CAT06801849
₮ 54,500
Hammacher® Plaster Knives, Hi-grade, Superior quality, L165/180 for Dental/Laboratory, SOLINGEN® Stainless-steel, 플라스터 나이프 Барааны код : DH18CAT06811851
₮ 118,500
Glass Cutting Knife, Blade-Exchangeable, L185mm for Glass Tube / Plate Cutting, 글라스 컷팅 나이프 Барааны код : DH18CAT06811854
₮ 177,100
Hammacher® Hi-grade Tapered Blade Spatula-Knives, with Wooden Handle, Flexible, L180~230mm with Flexible Blade, Rustless,18/8 Stainless-steel, Long-Lifetime, High-Polished, 1400℃, 고품질 테파 스파츄라-나이프 Барааны код : DH18CAT06811855
₮ 87,800
앞으로 1 2 3 4 5 6 뒤로