• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Тэрэг

61 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
ABS Chemical-resist Assembly Carts, with Pan tray Shelves with On-Casters, Chemical-/Corrosion Resistance, -40~+85℃, 조립식 Plastic 카트 Барааны код : DH18CAT01870544
₮ 179,500
Stainless-steel Safety Rack Cart, with “Stop-On” Casters for Square Storage Bottles, 바틀 랙 카트 Барааны код : DH18CAT01880546
₮ 988,200
SciLab-brand® Stainless-steel Carts, with Drawers with Stop-On Casters, 1~3 Drawers, 서랍식 카트 Барааны код : DH18CAT01880548
₮ 0
Fabricated Stainless-steel Carts, with 2×Shelves for Lab / Medical / Industrial, with Stop-On Casters, 조립식 2단 카트 Барааны код : DH18CAT01890549
₮ 0
Stainless-steel Carts, with 2×Shelves for Lab / Medical / Industrial, with Stop-On Casters, 다용도 2단 카트 Барааны код : DH18CAT01890550
₮ 0
Stainless-steel Carts, with Handle for Lab / Medical / Industrial, 핸들 타입 다용도 2단 카트 Барааны код : DH18CAT01890551
₮ 0
Stainless-steel Carts, with 3×Shelves for Lab / Medical / Industrial, 핸들 타입 3단 카트 Барааны код : DH18CAT01890552
₮ 0
Utility Stainless-steel Tray Shelved Carts for Medical / Industrial, 트레이 선반식 다용도 카트 Барааны код : DH18CAT01900553
₮ 0
Utility Stainless-steel Carts, with Wire Baskets or Basket / Shelf with 2 Baskets or Basket / Shelf, with Stop-On Casters, 와이어 바스켓식 카트 Барааны код : DH18CAT01900554
₮ 0
SciLab-brand® HDPE Colored Carts Ideal for Lab & Industrial, 2 & 3 Shelves-type, 컬러 Plastic 카트 Барааны код : DH18CAT01910557
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 뒤로