• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Хуваагч хэрэгсэл

5 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DAIHAN-brand® Analog Aluminum-case Multi Heating Mantles, “WHM”, with 3 & 6 Places, 450℃, with Certi. & Traceability with Glassware Supporting Rod & Clamp, Ideal for Extraction·Reflux·Distillation Applications, Lower Profile, 250~1,000㎖ 3 & 6구 멀티 히팅맨틀, 추출/증류용에 적합, 조절기 내장 Барааны код : DH18CAT05851675
₮ 1,643,600
DURAN® Glass Fritted Filter Discs, 글라스 필터 디스크 각종 Glass Filter 가공용 Барааны код : N05042000007520
₮ 0
SciLab® Analog Aluminum-case Multi Heating Mantles, with 3 & 6 Places, 450℃, with Certi. & Traceability with Glassware Supporting Rod & Clamp, Ideal for Extraction·Reflux·Distillation Applications, Lower Profile, 250~1,000㎖ 3 & 6구 멀티 히팅맨틀, 추출/증류용에 적합, 조절기 내장 Барааны код : S19037910190401
₮ 0
SciLab Glass Soxhlet Apparatus, with Allihn Condenser With Safety GL14 PP Connect-Kit, 쏙시렛 추출기 Барааны код : SL1617000003842
₮ 421,100
SciLab-brand® Analog Aluminum-case Multi Heating Mantles, with 3 & 6 Places, 450℃, with Certi. & Traceability with Glassware Supporting Rod & Clamp, Ideal for Extraction·Reflux·Distillation Applications, Lower Profile, 250~1,000㎖ 3 & 6구 멀티 히팅맨틀, 추출/증류용에 적합, 조절기 내장 Барааны код : SL1617000003851
₮ 0
앞으로 1 뒤로