• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Хавчаар
 • Хавчаар

36 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Bented Crucible Tongs, with Corrugated Tip, L150~500mm
스텐 도가니 집게, with Double Bent-& Single Bent-types, 18/10 Stainless-steel
Барааны код : N00000000000652
₮ 0
High Functional Tongs, 특수 기능형 집게, Fine-finished High Quality Барааны код : N00000000000658
₮ 0
Bochem® 99.5% Nickel Crucible Tong, High-quality / Shiny, L200mm니켈 도가니 집게, “Corrosion-Free” under Inert Gas, MP 1,455℃ Барааны код : N05042000007046
₮ 194,700
Stainless-steel Tongs, Multi-use, General-types, L238mm스텐레스 집게, 다용도, ideal for Vegetables Барааны код : N05042000007053
₮ 19,700
Wood Tong, with Grip Ribs, L342mm나무 집게, 원목(장미목), 그립용 홈 Барааны код : N05042000007054
₮ 23,600
SciLab® Beaker Safety Tong, Stainless-steel, for 100㎖~1000㎖ Beaker with Bio-insulating Material Attached to Clamp Part, L350mm, 비커 집게 Барааны код : S19009310190401
₮ 20,000
Bochem® Stainless-steel Heavy-duty Beaker Tong, Silicone tube Covered, L250mm with 3-prong, Non-magnetic, Polished Surface, 비자성 스텐 비커 집게 Барааны код : S19009320190401
₮ 79,500
Stainless-steel Test Tube Clamps, 2-type, for od Φ10~30mm with Wire/Plate Jaw-type, Rustless 18/10 Stainless-steel, 1400℃, 시험관 집게 Барааны код : S19021540190401
₮ 5,800
SciLab® Beaker Safety Tong, Stainless-steel, for 100㎖~1000㎖ Beaker with Bio-insulating Material Attached to Clamp Part, L350mm, 비커 집게 Барааны код : S19108510190401
₮ 20,000
Bochem® Stainless-steel Heavy-duty Beaker Tong, Silicone tube Covered, L250mm with 3-prong, Non-magnetic, Polished Surface, 비자성 스텐 비커 집게 Барааны код : S19108520190401
₮ 79,500
앞으로 1 2 3 4 뒤로