• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Хуруувч
 • Хуруувч

10 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Nextech® Powder Free Finger Cots, Multiple washed, 100% Latex라텍스 골무, Very Low in Particulates, Ideal for Electronic Industry & Lab Барааны код : N05042000007567
₮ 0
Nextech® Antistatic Embossing Finger Cots, with Embossing, Coated Antistatic Agents제전 라텍스 골무, Ideal for Clean Room(PCB, LED, LCD 등) & Lab Барааны код : N05042000007569
₮ 0
Unidus® General Purpose Finger Cots, Prevent Finger-Print, Powdered Made of 100% Latex, Easy to Peel, 라텍스 골무 Барааны код : S19040310190401
₮ 0
Apro® Powder Free Finger Cots, Multiple washed, 100% Latex Ideal for Electronic Industry & Lab, Very Low in Particulates, 라텍스 골무 Барааны код : S19040320190401
₮ 0
Apro® Embossing Finger Cots, Antiskid Treated, Multiple washed, 100% Latex Ideal for Electronic Industry(PCB, LCD, BLU) & Lab, 엠보싱 라텍스 골무 Барааны код : S19040330190401
₮ 0
Apro® Antistatic Embossing Finger Cots, with Embossing, Coated Antistatic Agents Ideal for Clean Room(PCB, LED, LCD) & Lab, 제전 라텍스 골무 Барааны код : S19040350190401
₮ 0
Unidus® General Purpose Finger Cots, Prevent Finger-Print, Powdered Made of 100% Latex, Easy to Peel, 라텍스 골무 Барааны код : SL1617000004101
₮ 0
Apro® Powder Free Finger Cots, Multiple washed, 100% Latex Ideal for Electronic Industry & Lab, Very Low in Particulates, 라텍스 골무 Барааны код : SL1617000004102
₮ 0
Apro® Embossing Finger Cots, Antiskid Treated, Multiple washed, 100% Latex Ideal for Electronic Industry(PCB, LCD, BLU) & Lab, 엠보싱 라텍스 골무 Барааны код : SL1617000004103
₮ 0
Apro® Antistatic Embossing Finger Cots, with Embossing, Coated Antistatic Agents Ideal for Clean Room(PCB, LED, LCD) & Lab, 제전 라텍스 골무 Барааны код : SL1617000004104
₮ 0
앞으로 1 뒤로