• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Нэрлэгийн хэрэгсэл

31 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
PYREX® ASTM Distilling Flasks, 125 & 250ml
증류 플라스크, Angle-type
Барааны код : N00000000001059
₮ 0
Splash Head Adapters, with ASTM & DIN Joints, 스프레쉬 헤드 어댑터 Барааны код : N05042000007447
₮ 125,300
Recovery Still Head Adapters, with ASTM & DIN Joints
스틸 헤드 어댑터
Барааны код : N05042000007450
₮ 67,400
Distillation Head, Variable Reflux with PTFE Stopcock, with ASTM & DIN Joints
환류형 증류 헤드, 진공/압력용
Барааны код : N05042000007452
₮ 910,000
Distillation Head, with Condenser, 냉각기부 증류 헤드, with ASTM & DIN Joints Барааны код : N05042000007453
₮ 173,500
PYREX® ASTM Distilling Flasks, 125 & 250ml증류 플라스크, Angle-type Барааны код : N05042000007456
₮ 0
DURAN® ASTM -125ml Distilling Flask125ml ASTM 증류 플라스크, Original DURAN® Барааны код : N05042000007457
₮ 0
Solvent Still Head Adapter, for Distillation and Collection, with ASTM & DIN Joints with DURAN® PTFE 2 & 3-Way Stopcocks, 250~1000㎖, 솔벤트 스틸헤드 Барааны код : S19000310190401
₮ 497,500
Distillation Head, with Condenser, with ASTM & DIN Joints, 냉각기부 증류 헤드 Барааны код : S19000320190401
₮ 173,500
Distillation Head, Short Path, with ASTM & DIN Joints, 숏패스형 증류 헤드 Барааны код : S19000330190401
₮ 301,300
앞으로 1 2 3 4 뒤로