• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Урсгал хэмжигч
 • Урсгал хэмжигч

20 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
Kartell® SAN Flow Indicator, for Liquids or Gases, Ball or Wheel-type, 유량계 Барааны код : DH18CAT02510759
₮ 54,100
DAIHAN-brand® Gas Flowmeter, 70×170mm, 10ℓ/min Ideal for Desiccator, 유량계 (데시게이터용 악세사리) Барааны код : DH18CAT03180979
₮ 633,100
Myungshin® Flowmeter, Including Nut & Nipple, 25ℓ/min, 유량계 Барааны код : DH18CAT04561323
₮ 0
Kartell® SAN Flow Indicator, for Liquids or Gases, Ball or Wheel-type, 유량계 Барааны код : DH18CAT04561324
₮ 54,100
Myungshin® Flowmeter, Including Nut & Nipple, 25ℓ/min유량계, 너트 & 닛플 포함, 분당 25ℓ 방유 Барааны код : N05042000007626
₮ 0
Kartell® SAN Flow Indicator, for Liquids or GasesSAN유량계, 액체 or Wheel형, -20℃~+90℃ 내열 Барааны код : N05042000007627
₮ 54,100
SciLab® Gas Flowmeter, 70×170mm, 10ℓ/min Ideal for Desiccator, 유량계 (데시케이터용 악세사리) Барааны код : S19030920190401
₮ 0
AALBORG® Shielded Single Tube Flowmeters, for Liquids & Gases, Scale Length 65mm/150mm with Heavy-walled Borosilicate Glass Flow Tube & Built-in Stainless-steel CVTM Valve, 액체/기체 유량계 Барааны код : S19043810190401
₮ 0
Borosilicate Glass Level Gauge, for Installation / Industry with 4 Groove-Lines, 17×34×L165 ~ L400mm, 레벨(수면) 게이지, 내열/내충격용 Барааны код : S19043820190401
₮ 37,100
Myungshin® Flowmeter, Including Nut & Nipple, 25ℓ/min, 유량계 Барааны код : S19043910190401
₮ 0
앞으로 1 2 뒤로