• ХИМИЙН НОМНУУД
 • ХЯМД ШИЛ САВ
 • MADE IN MONGOLIA
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛ
 • ХИМИЙН БОДИС
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
 • ЛАБОРАТОРИЙН ШИЛ САВ
 • ХУВАНЦАРУУД
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • БИОЛОГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
 • ХӨДӨЛМӨР, ХАМГААЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ
 • ТУСЛАХ ХЭРЭГСЛҮҮД
 • >
 • Бүх төрлийн сав

166 Үр дүн

Бүтээгдэхүүний нэр Бүтээгдэхүүний мэдээлэл Үнэ Хадгалсан
DURAN® Glass Square Bath with Ground-Top & Lid, DURAN® 4각 수조와 뚜껑 Барааны код : DH18CAT02520762
₮ 207,300
PP Tamperproof Containers, Disposable and Reusable, with PP Lid, 300~5700㎖ Ideal for Collection/Transport/Storage, -10℃~+125/140℃, PP 기밀 유지 안전 용기 Барааны код : DH18CAT02540774
₮ 0
Kartell® PE Sample Vials / Containers, with Attached Push Cap 1~35㎖, PE 샘플 바이알 Барааны код : DH18CAT02550777
₮ 0
Kartell® PE Screwcap Sample Containers / Vials, 5~180㎖, PE 샘플 컨테이너 Барааны код : DH18CAT02550778
₮ 0
JetBiofil® Disposable PET Pipetting / Reagent Reservoir, Quality Traceable, 50㎖ with Batch Certifications, Designed for Liquid Transfer and Repetitive Pipetters, 일회용 액체 분주 레저버 Барааны код : DH18CAT02560786
₮ 0
LOCK&LOCK® PP Tight-sealing Containers, Translucent, Square·Rectangular-types, 350~3,900㎖ Ideal for Boiling·Microwave Oven·Sampling & Storage, Autoclavable, -10℃~+125/140℃, PP 밀폐 용기 Барааны код : DH18CAT02570790
₮ 0
LOCK&LOCK® PP Sectional Rectangular Containers, with Safety Locking Lid, 360~3,900㎖ Ideal for Boiling·Microwave Oven·Sampling & Storage, Autoclavable, -10℃~+125/140℃, PP 칸분리형 밀폐용기 Барааны код : DH18CAT02570791
₮ 0
LOCK&LOCK® PCT Sectional Containers, Rectangular, 110℃, 350~1,000㎖ Ideal for Microwave Oven·Sampling & Storage, with Safety Locking Lid, PCT 칸분리형 밀폐 용기 Барааны код : DH18CAT02570792
₮ 0
LOCK&LOCK® PCT Tight-sealing Containers, with Safety Locking Lid, 110℃, 180~10,000㎖ Ideal for Microwave Oven·Sampling·Storage, Square·Rectangular, PP 밀폐용기, 냉동·고온용 Барааны код : DH18CAT02580793
₮ 0
LOCK&LOCK® PCT Water Rectangular Bottles, with Open Top Cap Safety Locking Lid, 1.1 & 1.7 Lit. Ideal for Microwave Oven·Sampling·Storage, BPA Free, for Liquid, -40℃~+116℃, PCT 사각 물병 Барааны код : DH18CAT02580794
₮ 0
앞으로 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 뒤로